Stället (2 delar)


Stället (2 delar), 1997, 95 x 73 x 66 cm och 90 x 65 cm (10 pannåer), aluminium, trä, billack