Dörr med handtag, Dörr utan handtag I-V


Bild8WEBDörr utan handtag III och II, 2012
foto: Jean-Baptiste Béranger

 

 


Bild6Dörr med handtag IV och V, 2012
foto: Jean-Baptiste Béranger

 

 


Bild5WEBInstallationview, Galleri Flach, Stockholm 2013
foto: Jean-Baptiste Béranger

 

 


Bild14WEB Dörr utan handtag III, 2012, 202 x 77 x 2,3 cm, gabonfanér, boardlamell, glas, rostfritt stål
foto: Jean-Baptiste Béranger